Volebný program

Vážení obyvatelia,

Dovoľte, aby som sa predstavil a v krátkosti popísal ako vznikla myšlienka mojej kandidatúry na funkciu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva v obci Turňa nad Bodvou.
Volám sa Ján Pačan. Mám 34 rokov a som obyvateľom našej obce od narodenia.

Moje dosiahnuté vzdelanie:
Základná škola – Turňa nad Bodvou
Stredná odborná škola elektrotechnická Košice-Šaca
Jazyková škola Torbay language school-Paignton, Anglicko
Ďalšie kurzy a vzdelania a certifikáty:
– Správa majetku obce
– Sprievodca cestovného ruchu

Konštatujem, že mnohí kandidáti svoj úspech zakladajú na kupovaní hlasov od sociálne slabších obyvateľov obce. Je toto normálne? Má Turňa takto budúcnosť?

Asi mnohí uhádli, že sa jedná zatiaľ o akcie zo dňa 20.08.2012 pod názvom Kultúrno-spoločenský bál na futbalovom ihrisku uskutočnený pre istú skupinu obyvateľov a hlavne za peniaze ostatných obyvateľov. Asi to boli peniaze, ktoré mali slúžiť na organizáciu Turnianských dní, ale spravili si z našich peňazí akciu, pomocou ktorej si zabezpečili volebné hlasy. Podotkol by som, že si to naorganizovali skutočne najlepšie a to v deň najväčšieho maďarského sviatku na 20.08.2014. Krásna vizitka od nich. Od druhého kandidáta sme sa dočkali gulášovej partie pre určitú skupinu občanov, pomocou ktorých by si mal získať ich volebné hlasy. Osobne tieto akcie nebudem komentovať. Pripadá mi to nedôstojné. Ale samozrejme nechcem nikoho urážať, len mi je ľúto, že niektorí musia siahnuť pod svoju úroveň.
Čo si majú obyvatelia myslieť o takých kandidátoch, ktorí boli 12 rokov poslancami a podieľali sa na totálnom upadnutí obce a na zadlžovaní? Sami sa o to pričinili hlasovaním za zlé veci a teraz kandidujú na post starostu? Môžu sa len hanbiť.

Len dvaja poslanci boli takí, ktorí sa ostatným pokúšali vzdorovať, ale dvaja proti ostatným nevedeli efektívne bojovať. Stále si svoje dokázali odhlasovať a presadiť. Teraz sa bezočivo vysmievajú voličom do očí a očakávajú, aby ich zvolili? Nasadzujú lacné triky pred voľbami, aby sa zviditeľnili a pritom svojou neoblomnou túžbou po moci zadlžujú obec. Teraz začali opravovať diery na cestách a dokonca niektoré úseky celé pokrývať novým asfaltom. Nemyslia si, že zaspali dobu? Treba to pred voľbami? Počas 12rokov sa to nedalo? Načo asfaltujú teraz pred voľbami, ak sa ide robiť kanalizácia v celej obci a všetko sa rozkope? A to ešte asfaltujú také časti, ktoré sa nachádzajú pred bydliskom niektorých poslancov a nie tie ulice, ktoré sú absolútne v dezolátnom stave najmenej 10rokov? Sú to vyhodené obecné peniaze, kvôli ktorým zadlžia aj naše deti a

to len preto, aby boli znova v novom kabáte zvolení a mohli pokračovať vo svojich zabehnutých činnostiach.
O rýchlu snahu o vybudovanie základu pre sochu ani nevravím. Má byť umiestnená replika sochy pred obchodom s hračkami. Samozrejme ešte do volieb to treba stihnúť. Aspoň tú časť podstavca pod sochu. Veď by sa to zišlo pred voľbami. Veriaci by im mohli prispieť volebnými hlasmi. Ale ani jeden z nich neprizná, že táto socha už mala dávno stáť na mieste počas éry, keď bol starostom Pán Bartók. Bol to jeho nápad,ale neskôr už nebol zvolený a starosta po ňom to nedokončil. Zrazu po dvanástich rokoch si ten projekt pripisujú za svoj. Za posledných 12rokov nebol ani jeden z nich schopný zabezpečiť ani len klimatizáciu v cene 500 Eur pre deti do škôlky. Každý vie, že nemôžu celý rok otvoriť okno, lebo sa šíri zápach výkalov a moču a sú tam skutočné obavy
zo šírenia infekčných chorôb. Ak by bol starosta len jediný krát zo svojho platu 2.000 Eur prispel na kúpu klimatizácie, už dávno im mohol trocha uľahčiť čas strávený v týchto priestoroch. Prípadne to mohli riešiť z obecných peňazí, ale tie si odhlasovali na zvýšenie platu a odmeny.
Prosím Vás občania – zastavte to už.

Čo môže ponúknuť taký kandidát pre slušných občanov, ak sa vôbec nezaujíma o ich potreby. Program rozvoja obce takýchto kandidátov sa asi vyčerpáva v akciách pre neprispôsobivých.
Také akcie povedú obec na ďalšie štyri roky k stagnácii.
Tento narastajúci parazitizmus je už na čase zastaviť.

Podľa môjho názoru, funkcia starostu nemá byť o poberaní platu ani o moci.
Starostom by sa mal stať iba taký človek, ktorý je ochotný obetovať maximum práce a úsilia pre rozvoj a potreby slušných obyvateľov. A z toho dôvodu zaručujem a garantujem, že vykonám a dodržím nasledujúce body.

1. Zrieknutie sa čiastky 1200eur z čistého platu 1.900 Eur (v prípade poberania platu 2.700Eur v hrubom) a výška platu by bola 700 Eur a zvyšok bude investovaná do projektov obce. Nedokázal by som takú sumu peňazí prijať, pokiaľ by obyvatelia zo životnými podmienkami v našej obci neboli spokojní. Nechal by som si len plat vo výške 700 Eur. Vysoké percento občanov ani takýto nemá. Osobne by som sa zúčastňoval aj na manuálnej práci potrebnej v obci. Nedokážem sa nečinne prizerať, prípadne vysedávať celé dni v kancelárii. Videl už niekto aspoň raz súčasného starostu podieľať sa na nejakej práci v teréne?

2.Za prvoradé považujem nákup profesionálneho kamerového systému z môjho platu, aby chránil každého slušného občana. Za prvý rok to činí 15.000 Eur z môjho platu. Viac info v menu – Projekt č.1 Kamerový systém.

3.Garantujem, že časť môjho platu, čo predstavuje ročne 15.000 Eur preinvestujem na modernizáciu obce,
napríklad na autobusové zastávky, mostové prechody a výstavbu oplotenia potoka Háj.
4.Z vlastných prostriedkov sa budem maximálne snažiť zabezpečiť, aby každý obyvateľ mohol sledovať cez internet aspoň záznam z pracovného zasadnutia, aby mali občania čas na vyjadrenie sa k bodom, ktoré potom budú predmetom hlasovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Najlepšie by bol priamy prenos zo zasadnutia a okamžite naživo možnosť zúčastniť sa diania v obci. Dúfam, že optický internet už bude čoskoro dostupný aj u nás v obci. Prípadne mám rozbehnuté aj iné možnosti, aby to bolo možné zabezpečiť. V rámci možnosti zaviesť možnosť vybavovania úradných záležitostí online.
Možnosť cez internet si stiahnuť prázdne tlačivá, ktoré bude možné vyplniť. Alebo online zaslať vašu požiadavku a v odpovedi sa dozviete, čo všetko potrebujete na úkon, ktorý chcete vykonať.

5.Odrieknutie koncoročnej odmeny, alebo 13-teho platu je pre mňa samozrejmosťou. Dali by sa použiť na kúpu servera. Nepotrebujem kupovať žiadne auto, mám vlastné a postačí mi preplatenie nákladov na PHM.
Tieto uvedené body viem sľúbiť a všetky naplniť, lebo nepotrebujem na ich dodržanie odsúhlasenie poslancov.

Niekoľko návrhov, ako by som si želal vašu priazeň a podporu zaslúžiť:
Začal by som od detí a mládeže, nakoľko sú budúcnosťou nás všetkých.

Materská škôlka
Považujem za nešťastné, že deti musia vyrastať v uzavretej budove v tieni asociálov, v strachu, špine a obavy z infekčných chorôb.
Táto situácia potrebuje okamžité a radikálne zmeny. Viac v sekcii materská škola v hlavnom menu.
Zmenu a pozornosť si vyžadujú aj deti a mládež v základnej škole, nakoľko im nie je umožnené využívať zariadenia na nádvorí školy, pretože si ho privlastnili neprispôsobiví občania.
Akútny zásah je potrebný aj tu, lebo situácia je neúnosná.
Nepotrebujeme zastrašované deti zo strany neprispôsobivých obyvateľov.

Spolupráca s investormi, podnikateľmi v našej obci.
Mojou snahou bude pomáhať podnikateľskej sfére. Každý predsa vie, že ak podnikateľská sféra zanikne alebo upadá, upadne celá spoločnosť. Hlavným smerom je pomôcť podnikateľom, ale i novovzniknutým subjektom, ktorí by mali záujem podnikať v našej obci.
Projektov, ktoré by povzniesli našu obec je mnoho, jednou z priorít je zachovanie dominánt obce a ich rekonštrukcia.

Vytvorenie pracovných miest
Iste každý vie, že obec Turňa zamestnáva okolo 400 verejno-prospešných pracovníkov, avšak žiadny výsledok ich práce nie som schopný zaznamenať. Nakoniec asi chyba nie je v mojich očiach, lebo obec si to sama priznala. Keď nastúpil jeden pracovník, zrazu som sa nestačil vynadívať, aké zmeny nastali. Začala miznúť tráva a z jedného dňa na druhý sa džungľa začala meniť na trávnik. Presne týmto činom obec ukázala, že po mesiacoch práce verejno-prospešných pracovníkov sa nič nestalo a po 2-3 dňoch práce jedného pracovníka nastal posun v čase, z džungle do kultúrneho prostredia. Z toho usudzujem, že stovky verejne-prospešných pracovníkov je možné nahradiť jedným pracujúcim človekom.

Šport a kultúra
Miestny futbalový klub má mnoho nadšencov, priaznivcov, fanúšikov. Treba myslieť aj na mladých začínajúcich futbalistov, alebo iných športovcov. Snahou nás všetkých musí byť ciel na vytvorenie priaznivých podmienok na ich rozvoj. Našťastie sú v našich radoch zástanci, ktorí obetavou prácou vykonávajú a zasväcujú nezištne svoj čas a energiu pre rozvoj športu. Pre nich by som chcel byt oporou. Pomáhať by som chcel aj ďalším aby sa zapájali a rozvíjali rôzne športové aktivity. Čím väčšia športová rôznorodosť, tím vyššia je úroveň v obci.
V obci fungovali dve zariadenia, ktoré zanikli a ja som ich hodnotil veľmi kladne.
Tieto dve veci by som rád znova sprístupnil a zmodernizoval.
Prvou je knižnica s úplne novým knižným obsahom.
Štandardom by bola miničitáreň, internet, online databáza, online rezervovanie a rozvoz vypožičaných kníh až domov. Veď sú medzi nami dôchodcovia, chorí, zdravotne postihnutí a kniha sa musí dostať úplne ku všetkým. Kniha sa nesmie dostať do rúk takých, ktorí ju dokážu zničiť a preto by sa neotvorila klasická knižnica, ale hlavne čitateľský klub. Tu by sa konali aj rôzne semináre a výstavy.
Druhým zariadením je kinosála. Modernizácia sedadiel, osvetlenia. Je potrebné uspokojiť potreby kultúrneho vyžitia v divadelných a kinematografických predstaveniach.

Združenia, spolky a kluby
Bez združenia Csemadok, na ktoré sa pamätám od narodenia si obec ani neviem predstaviť. Združenie na pestovanie vzťahov medzi obyvateľmi je jedinečný. Smutné je, že v posledných rokoch sa mi zdá, že jeho činnosť bola utlmená.
Myslím si, že dôvodom bolo nevenovanie dostatočnej pozornosti zo strany vedenia obce a nedostatok finančných zdrojov. Rozhodne je potrebné zakročiť a tento spolok pozdvihnúť aj do radov dnešnej mládeže. Bez spolku Csemadok by sa nebola uskutočnila väčšina kultúrnych podujatí.

Dobrovoľný hasičský zbor
Schopní členovaia tohto zboru asi budú so mnou súhlasiť, že ich stav vybavenia je úplne zarážajúci. Musíme riešiť otázky priestorov ako aj získanie potrebnej techniky.
Klub dôchodcov
Patričnú pozornosť musíme venovať aj obyvateľom v dôchodkovom veku. Pre mnohých je jediná možnosť zábavy stretnutie sa v ich klube. Niektorým to zdravotný stav neumožňuje. Som presvedčený, že aj v tejto oblasti je čo zlepšovať. Ich celoživotnou prácou prispeli k rozvoju obce a preto si zaslúžia primeranú pozornosť.

Záver
Myslím si, že latka je nasadená dosť vysoko. Neobávam sa že by si niekto privlastnil niektoré myšlienky, alebo projekty. Zásadné je, aby ich po vyslovení aj realizoval a obec sa snažil viesť k vyššej úrovni.
Podotkol by som, že vysoký plat by nemal byť pre niekoho cieľom pri kandidatúre na starostu, voľba je dôvera občanov vložená do jeho rúk a nesmie byť použitá proti občanom, alebo na získanie individuálnych cieľov.
Prosím všetkých občanov aby išli voliť. Vy a vaša budúcnosť je vo vašich rukách. Pokiaľ každý hrá na vlastný hudobný nástroj samostatne, z toho orchester nevznikne. Ale ak sa naučíme hrať spolu a naraz vznikne veľkolepé dielo.
Všetky vaše pripomienky, želania, otázky, názory a doplnenie rád prediskutujem s vami osobne, písomne, e-mailom, telefonicky. Neváhajte ma kontaktovať.

2 thoughts on “Volebný program

 1. Vážený pán kandidát.V takmer všetkých bodoch Vášho volebného programu s Vami súhlasím.V prípade môjho zvolenia,môžte počítať s mojou podporou. Naviac,keď ste boli študentom školy v Šaci,na ktorej pôsobí roky môj priateľ.Možno si spomeniete,na pána majstra Múdreho.Taký nižší bradatý. Tiež mi odporučil,aby som Vám dala vo voľbách svoj hlas.Samozrejme,budem pôsobiť aj na svojich rodinných príslušníkov,aby Vám tiež dali svoj hlas.

  • Dobrý den.
   SAmozrejme spoluprácu si viem tiež predstaviť,nakoľko máme asi veľmi podobné zmýšlanie.Konečne niekto hodnotí kandidáta podľa volebého programu a nie podľa toho,ako známe je jeho meno v Turni.Asi len takíto ľudia ako vy, dokážu zmeniť a presadiť zmeny v Turni.
   Veľmi pekne dakujem za koment a podporu.
   PS:Na majstra Múdreho sa samozrejme pamätam a zároven ho pozdravujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>